Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

  1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr I w Przasnyszu Pan Michał Grabowski
    na podstawie art.8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych/ Dz.U.2018.771 ze zmianami/ informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art.10 ust. 4 cyt. ustawy)
  2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr IV w Przasnyszu Pan Przemysław Wesoły
    na podstawie art.8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych/ Dz.U.2018.771 ze zmianami/ informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art.10 cyt. ustawy)
  3. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr III w Makowie Mazowieckim  Łukasz Sakowski
    na podstawie art. 8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych / Dz.U.2018.771 ze zmianami/ informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art. 10 ust. 7 cyt. ustawy)