Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

  1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr I w Przasnyszu Pan Michał Grabowski
    na podstawie art.8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych/ Dz.U.2020.121 ze zmianami/ informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art.10 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy)
  2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr IV w Przasnyszu Pan Przemysław Wesoły
    na podstawie art.8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych/ Dz.U.2020.121 ze zmianami/ informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art.10 cyt. ustawy)
  3. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Kancelaria Komornicza nr III w Makowie Mazowieckim Pan Łukasz Sakowski
    na podstawie art.8 ust 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych/ Dz.U.2020.121 j.t. informuje, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela (art.10 ust.4 pkt 1 cyt. ustawy)