Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2020-01-16 08:30 I Wydział Cywilny I C 581/19 4 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 08:40 I Wydział Cywilny I Ns 211/19 4 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-16 09:00 I Wydział Cywilny I C 549/19 4 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-16 09:00 I Wydział Cywilny I C 338/19 5 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 41/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 09:30 II Wydział Karny II K 753/19 2 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 10:00 II Wydział Karny II K 772/19 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 184/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 10:30 I Wydział Cywilny I C 589/19 5 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 294/19 8 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-16 11:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 364/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 11:20 II Wydział Karny II K 768/19 2 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 11:30 I Wydział Cywilny I Ns 282/19 5 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 11:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 167/19 8 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-16 12:00 II Wydział Karny II K 475/19 2 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 168/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 13:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 413/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 13:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 410/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 13:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 193/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 14:00 II Wydział Karny II K 787/19 2 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-16 14:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 431/19 8 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-16 14:30 II Wydział Karny II K 799/19 2 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-17 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 117/18 8 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-17 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 127/18 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-17 11:20 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 142/18 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-17 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 122/18 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 172/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 354/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 538/18 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 11:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 371/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 11:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 167/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 180/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 12:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 99/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 13:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 419/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 13:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nmo 140/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-20 14:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nmo 137/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 08:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 261/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 46/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 44/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 09:30 II Wydział Karny II W 14/18 3 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 09:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 52/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 10:00 II Wydział Karny II K 1020/19 3 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 141/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 12:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 77/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-22 13:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 193/18 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 512/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 134/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 333/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 11:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 3/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nmo 135/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 12:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 156/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 13:15 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 160/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 13:45 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 177/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-23 14:15 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 209/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 317/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 09:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 556/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 423/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 420/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 157/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 12:45 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 276/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-27 13:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 83/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-29 09:00 II Wydział Karny II K 308/19 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-29 09:30 II Wydział Karny II K 522/19 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-29 11:00 II Wydział Karny II K 456/18 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-29 13:00 II Wydział Karny II K 183/19 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-29 14:00 II Wydział Karny II K 832/17 6 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 289/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 191/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 10:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 85/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 11:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 165/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 11:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 90/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 346/19 8 ul. Świerkowa Czynna
2020-01-30 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 346/19 8 ul. Świerkowa Odroczona
2020-01-30 12:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 320/19 8 ul. Świerkowa Czynna