Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Przasnyszu
ul. Świerkowa 7
06-300 Przasnysz

faksem na numer (29) 752 13 02
pocztą elektroniczną na adres boi@przasnysz.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można użyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.