Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Sąd Rejonowy w Przasnyszu dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

          Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu
          ul. Świerkowa 7
          06-300 Przasnysz
          fax (29) 752 13 00

Termin przeprowadzenia wideokonferencji  należy  ustalić z:
Kierownikiem  sekretariatu I Wydziału Cywilnego – tel. 29 752 13 62 – pion cywilny
Kierownikiem sekretariatu II Wydziału Karnego – tel. 29 752 13 29 – pion karny


Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest Administrator Systemu Informatycznego  - informatyk @ przasnysz. sr. gov. pl