Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu uzupełniającego wykazu inwentarza majątku spadkowego po Dariuszu Jędrzejczyku

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

            W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 14 września 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 258/17 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w dniu 14 lipca 2017 roku przez Renatę Jędrzejczyk przed Notariuszem Piotrem Hołownią w Kancelarii Notarialnej w Mławie, uzupełniającego wykazu inwentarza, zarejestrowanego pod nr Rep. A nr 2343/2017, po Dariuszu Jędrzejczyku, synu Tadeusza i Krystyny Marianny (PESEL: 67030711535), zmarłym w dniu 27 listopada 2016 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Załączniki do pobrania: