Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Sławomirze Janie Kosińskim

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu I Wydział Cywilny w dniu 8 sierpnia 2017 roku w sprawie I Ns 84/17 wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Sławomirze Janie Kosińskim, synu Czesława i Weroniki, zmarłym w dniu 28 kwietnia 2013 r. w Przasnyszu, ostatnio stale zamieszkałym w Zarębach 17, gmina Chorzele, numer PESEL 73080912079, i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku;

Załączniki do pobrania: