Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Pawle Baranowskim

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 31 sierpnia 2017 roku w sprawie INs 399/17 wydano postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Pawle Baranowskim (PESEL 75121111676), synu Mariana i Krystyny, zmarłym 18 lutego 2015 roku w miejscowości Łaguny, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Pęczki-Kozłowo 3, gmina Krasne.

i  poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: