Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Dębskim 2

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

            W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 24 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 344/17 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w dniu 14 lipca 2017 roku przez Pawła Dębskiego i Mariannę Dębską wykazu inwentarza po Mirosławie Dębskim (PESEL: 58051100590), zmarłym w dniu 20 lipca 2014 r. w Makowie Mazowieckim, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Rzechówek 1, gmina Sypniewo, powiat makowski.

Załączniki do pobrania: