Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Dębskim

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 31 maja 2017 roku w sprawie INs 240/17 wydano postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Dębskim (PESEL 58051100590), zmarłym w dniu 20 lipca 2014 roku w Makowie Mazowieckim, ostatnio stale zamieszkałym w Rzechówku 1, i  poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: