Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Marku Rykowskim

O G Ł O S Z E N I E

„ 3 lutego 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 592/19 z wniosku Skarbu Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza pozostałego w spadku po Marku Rykowskim nr PESEL 73072912274, zmarłym 26 września 2019 roku w Chorzelach, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzelach ul. Cmentarna 4.

Sąd poucza spadkobierców Marka Rykowskiego, uprawnionych do zachowku, zapisobierców, wykonawców testamentu, tymczasowych przedstawicieli oraz wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko Markowi Rykowskiemu, że mogą oni uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Załączniki do pobrania: