Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Katarzynie Danucie Wenda

O G Ł O S Z E N I E

„ 3 lutego 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 541/19 z wniosku Mai Bielskiej, Daniela Bielskiego i Aleksandry Bielskiej, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza pozostałego w spadku po Katarzynie Danucie Wenda numer PESEL 60020414544, zmarłej 24 grudnia 2016 roku w Makowie Mazowieckim, ostatnio stale zamieszkałej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 28/60.

Sąd poucza spadkobierców Katarzyny Danuty Wenda, uprawnionych do zachowku, zapisobierców, wykonawców testamentu, tymczasowych przedstawicieli oraz wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko Katarzynie Danucie Wenda, że mogą oni uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Załączniki do pobrania: