Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Zaręba

O G Ł O S Z E N I E

„ 3 lutego 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 593/19 z wniosku Skarbu Państwa – Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza pozostałego w spadku po Januszu Zaręba nr PESEL 67090410836, którego zwłoki znaleziono 8 września 2019 roku w Chrzanowie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Nowy Sielc 54 .

Sąd poucza spadkobierców Janusza Zaręby, uprawnionych do zachowku, zapisobierców, wykonawców testamentu, tymczasowych przedstawicieli oraz wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko Januszowi Zarębie, że mogą oni uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Załączniki do pobrania: