Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Izabelli Krystynie Raszewskiej

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie I Ns 274/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątkowego spadkowego po Izabelli Krystynie Raszewskiej, z domu Stasiakiewicz, córce Zdzisława i Bronisławy, (PESEL 41030902841), zmarłej dnia 20 grudnia 2010 r. w Makowie Mazowieckim, ostatnio stale zamieszkałej w Osiedlu Bazar, gmina Szelków i poucza, że:

a.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: