Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ireneuszu Gwieździe

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 30 listopada 2018 roku w sprawie I Ns 453/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ireneuszu Gwieździe, synu Kazimierza i Barbary, zmarłym w dniu 13 lipca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec, numer PESEL 63111710512 i poucza, że:

a.   ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b.   osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: