Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Dariuszu Jędrzejczyku

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 5 marca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 258/17 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w dniu 20 lutego 2019 roku przez Renatę Jędrzejczyk przed Notariuszem Piotrem Hołownią w Kancelarii Notarialnej w Mławie, uzupełniającego wykazu inwentarza, zarejestrowanego pod nr Rep. A nr 694/2019, po Dariuszu Jędrzejczyku, synu Tadeusza i Krystyny Marianny (PESEL 67030711535), zmarłym w dniu 27 listopada 2016r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Załączniki do pobrania: