Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Dariuszu Jędrzejczyku

Karty podstawowe

POSTANOWIENIE

                                                                       Dnia 3 lipca 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:  SSR Grzegorz Kiliański

 

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w Przasnyszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Renaty Jędrzejczyk

ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

postanawia:

na podstawie art.6363 § 3 k.p.c. zarządza ogłoszenie o złożeniu w dniu 24 maja 2017 roku przez Renatę Jędrzejczyk przed Notariuszem Piotrem Hołownią w Kancelarii Notarialnej w Mławie, wykazu inwentarza, zarejestrowanego pod nr Rep. A 1612/2017, po Dariuszu Jędrzejczyku, synu Tadeusza i Krystyny Marianny (PESEL: 67030711535), zmarłym w dniu 27 listopada 2016 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Załączniki do pobrania: