Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Anieli Gauze

Karty podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

            W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 14 września 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 384/17 wydano postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu w dniu 17 sierpnia 2017 roku przez Janusza Stefana Gauze, Henryka Gauze i Ewę Gauze wykazu inwentarza po Anieli Gauze (PESEL: 59011605500) zmarłej w dniu 23 września 2016 roku, ostatnio zamieszkałej Przasnyszu przy ul. St. Ostoja-Kotkowskiego 5, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

Załączniki do pobrania: