Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Żokowskim

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 31 maja 2017 roku w sprawie INs 198/17 wydano postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Żokowskim, synu Stanisława i Stefanii (PESEL 61073112410), zmarłym w dniu 12 lutego 2017 roku w Ostrołęce, ostatnio zamieszkałym w Olszewce, i poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

Załączniki do pobrania: