Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Leonie Palmowskim

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 31 maja 2017 roku w sprawie INs 246/17 wydano postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Leonie Palmowskim, synu Stanisława i Józefy (PESEL 51051816032), zmarłym w dniu 19 listopada 2016 roku w Przasnyszu, ostatnio zamieszkałym w Przasnyszu, i  poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 

Załączniki do pobrania: