Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Krystyna Chodacz
dyżur: środa, piątek
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 264
tel. (29) 752 13 32
e-mail: krystyna.chodacz@przasnysz.sr.gov.pl

Luiza Łuszcz
dyżur: poniedziałek, czwartek
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 263
tel. (29) 752 13 56
e-mail: luiza.ciesielska@przasnysz.sr.gov.pl

Dorota Zamielska
dyżur: wtorek, czwartek
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 261
tel. (29) 752 13 58, 516 859 266
e-mail: dorota.zamielska@przasnysz.sr.gov.pl

Hanna Milczarek
dyżur:  poniedziałek, środa
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 257
tel. (29) 752 13 43, 516 859 109
e-mail: hanna.milczarek@przasnysz.sr.gov.pl

Iwona Wiktorowicz
dyżur: poniedziałek, środa
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 259
tel. (29) 752 13 60
e-mail: iwona.wiktorowicz@przasnysz.sr.gov.pl

Katarzyna Przybysz
dyżur: wtorek, piątek
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 259
tel. (29) 752 13 30
e-mail: katarzyna.przybysz@przasnysz.sr.gov.pl

Magdalena Chylińska
dyżur: wtorek, piątek 
godz. 7.30 - 15.30 
pokój 263
tel. (29) 752 13 56, 516 858 847
e-mail: magdalena.chylinska@przasnysz.sr.gov.pl


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.