Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U.2020.1062 j.t. na koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu została wyznaczona Pani Agnieszka Majewska.


Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie;
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Przasnyszu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator do spraw dostępności - Pani Agnieszka Majewska


Dane kontaktowe:
tel. (29) 752 13 11
e-mail: agnieszka.majewska@przasnysz.sr.gov.pl