Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych w NBP O/O Warszawa
(wpłaty z tytułu opłat w sprawach cywilnych, w sprawach karnych, wpłaty grzywien)

14 1010 0055 1133 0051 0100 0000

Konto sum na zlecenie w BGK O/O Warszawa
(wpłaty z tytułu zaliczek na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego)

95 1130 1017 0020 1198 6520 0001

Konto sum depozytowych w BGK O/O Warszawa
(wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych)

PLN   42 1130 1017 0021 1002 0290 0004
USD   15 1130 1017 0021 1002 0290 0005
EUR   96 1130 1017 0021 1002 0290 0002
CHF   26 1130 1017 0021 1002 0290 0001
GBP   69 1130 1017 0021 1002 0290 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(wpłaty nawiązek)

30 1130 1017 0020 1198 6520 0007

Konto ZFŚS  w BGK O/O Warszawa
(wpłaty spłat pożyczek mieszkaniowych)

68 1130 1017 0020 1198 6520 0002