Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komornicy

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych / Dz.U. 2018.771 ze zmianami: 1443, 1669, 2244/
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jest on organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w  postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Organami nadzoru administracyjnego są: Minister Sprawiedliwości, prezesi właściwych sądów apelacyjnych, prezesi sądów okręgowych oraz prezesi sądów rejonowych.
Nadzór wewnętrzny nad komornikami sprawują organy samorządu komorniczego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Kancelaria Komornicza nr I w Przasnyszu

Michał Grabowski
ul. Świerczewo 59A
06-300 Przasnysz
tel./fax 29 691 15 26
e-mail: michal.grabowski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Kancelaria Komornicza nr II w Przasnyszu

Kamil Stanisław Karwowski
ul. Sosnowa 10B
06-300 Przasnysz
tel. kom. 508 919 020
e-mail: przasnysz.karwowski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Kancelaria Komornicza nr III w Przasnyszu

Łukasz Sakowski
ul. Kościuszki 3
06-200 Maków Mazowiecki
tel./fax 29 717 06 17
e-mail: przasnysz2@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Kancelaria Komornicza nr IV w Przasnyszu

Przemysław Wesoły
ul. Miła 40 C
06-300 Przasnysz
tel. 29 756 33 06, fax 29 752 22 11
e-mail: przasnysz@komornik.pl

Rada Izby Komorniczej w Białymstoku
ul. Sybiraków 15 lokal 2A
tel./fax (85) 732 36 66
tel. kom. 690 399 431
Biuro czynne w godzinach: 9.00 - 15.00