Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacje dla niepełnosprawnych

Przed wejściem głównym do Sądu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na lewo od schodów prowadzących do wejścia, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Analogicznie bramka, prowadząca do Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego oraz Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych, znajduje sie na parterze, po prawej stronie bramki dla interesantów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w holu, po prawej stronie od wejścia głównego. 
Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami umożliwia winda osobowa, której klawisze na panelu sterującym posiadają dodatkowe oznaczenia w alfabecie Braille'a.