Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ewidencja instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ewidencja instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

POWIAT PRZASNYSKI:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz (budynek Starostwa Powiatowego, parter pokój nr 28, 31)

tel. (29) 752 25 14 w. 118, fax (29) 752 25 14
tel. (29) 752 51 73 PCPR Dział Świadczeń i Pieczy Zastępczej

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek - 8:00 - 17:00
środa - 8:00 - 16:00
czwartek - 8:00 - 16:00
piątek - 8:00 - 16:00

e-mail pcpr.przasnysz@interia.pl

poradnictwo prawne: pierwszy i trzeci tydzień miesiąca, wtorek godz. 16:00-17:00 ( wg kolejności zgłoszeń, zapisy, zgłoszenia telefoniczne lub osobiste)
poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci tydzień miesiąca, czwartek godz. 16:00-18:00 (wg kolejności zgłoszeń, zapisy, zgłoszenia telefoniczne lub osobiste)
poradnictwo rodzinne: pierwszy i trzeci tydzień miesiąca, poniedziałek (wg kolejności zgłoszeń, zapisy, zgłoszenia telefoniczne lub osobiste) godz. 14:00-16:00

2. Ośrodek Pomocy Kryzysowej funkcjonujący w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu

ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz (I piętro, pokój nr 43)

tel./fax (29) 752 28 83
tel. (29) 752 45 93

poniedziałek – 7:30 - 15:30
wtorek – 9:00 - 17:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:30

e-mail mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

psycholog dla ofiar przemocy domowej - poniedziałek godz. 16:00 - 18:00;
pedagog- środa godz. 17:00 - 19:00;
radca prawny – środa godz. 15:30 - 16:30;
terapeuta ds. uzależnień i przemocy w rodzinie - realizujący program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej czwartek 15:30 - 19:30;
terapeuta ds. uzależnień przemocy w rodzinie piątek 16:00 - 17:00

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Świętego Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz

tel./fax (29) 752 31 54

poniedziałek - 9:00 - 17:00
wtorek - 8:00 - 16:00
środa - 8:00 - 16:00
czwartek - 8:00 - 16:00
piątek - 8:00 - 16:00

e-mail ugprzasnysz@pro.onet.pl
gopsprzasnysz@data.pl

wsparcie, doradztwo socjalne, pomoc prawna

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Komosińskiego 1b, 06-330 Chorzele

tel. (29) 751 54 71

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:30

e-mail ops@chorzele.pl

konsultant - przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów raz w miesiącu po 25-tym każdego miesiąca od 15:30;
psycholog - pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca

5. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 12, 06-323 Jednorożec

tel./fax (29) 751 88 53

w pierwsze piątki miesiąca - 8:00 - 14:00

e-mail ops@jednorozec.pl

terapia uzależnień, pomoc prawna, wsparcie i doradztwo socjalne

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

tel./fax (29) 751 28 82

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:30

e-mail gops_krzyma@op.pl

psycholog - konsultacje raz w miesiącu wg potrzeb;
prawnik - dwa razy w miesiącu wg potrzeb;
terapeuta ds. uzależnień - pierwszy i drugi piątek każdego miesiąca 15:00 - 17:00

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

tel. (23) 674 62 15 centrala, fax (23) 674 62 35

poniedziałek - 7:00 - 15:00
wtorek - 8:00 - 17:15
środa - 7:00 - 15:00
czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 15:00

e- mail sekretariat@czerniceborowe.pl

psycholog - każdy wtorek miesiąca 16:15 - 17:15

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul: Adama Mickiewicza 23 A, 06-408 Krasne

tel./fax (23) 671 02 16

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 15:30

e-mail gopskrasne@o2.pl

psycholog - w zależności od potrzeb

 

POWIAT MAKOWSKI:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki

tel./fax (29) 717 21 87, (29) 717 21 34

poniedziałek – piątek  godz. 8:00 - 16:00 w Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej PCPR

e-mail pcpr_makowmazowiecki@interia.pl

pracownicy sekcji – prowadzenie rozmów interwencyjno - ostrzegawczych