Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Czytelnia akt

Do zadań Czytelni należy udostępnianie akt spraw sądowych osobom upoważnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa. Strony i ich pełnomocnicy mogą fotografować akta czytanych spraw:

  • w sprawach cywilnych – po uprzednim poinformowaniu pracownika sprawującego nadzór nad czytelnią,
  • w sprawach karnych – po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału lub upoważnionego sędziego.


Zamówienie akt sądowych w czytelni jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: boi@przasnysz.sr.gov.pl wraz z załącznikiem umieszczonym poniżej.
W treści proszę uzupełnić wszystkie wiersze. W polu email należy wpisać poprawny i aktualny adres poczty elektronicznej. Data rezerwacji musi przypadać na dzień pracy Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Godzina musi mieścić się w zakresie od 8:00 do 14:00
Po poprawnym wysłaniu formularza - należy oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji, które zostanie wysłane drogą elektroniczną na podany we wiadomości adres email.