Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Budżet jednostki


Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Przasnyszu jest nieruchomość położona w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 7. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego