Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 24 marca 2020 roku

zmieniające zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa).

§1.

W §3 ust.2 pkt 3 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa) po wyrażeniu „Przyjmowanie korespondencji i paczek” stawia się przecinek i dodaje się wyrażenie: „z wyłączeniem spraw pilnych, określonych w zarządzeniu nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 13 marca 2020 roku,”

§2.

W §3 ust.2 pkt 5 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w miejsce wyrażenia „(§ 2 ust.2 pkt.3)” wpisuje się wyrażenie „(§ 3 ust.2 pkt 3)”

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 4/2020