Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie odwołania  wyznaczonych terminów   wokand  w Sadzie  Rejonowym  w Przasnyszu w dniach od 01 kwietnia  do 30 kwietnia  2020r.  (włącznie)

 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadow powszechnych (j. t. Dz.U.2020.365) zarządzam, co następuje.

§ 1

Zdjęcie z wokand spraw w dniach od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. włącznie,  wyznaczonych do rozpoznawania na rozprawach i posiedzeniach jawnych (z obecnością osób trzecich), za wyjątkiem spraw pilnych bądź spraw, w których odroczono publikacje orzeczenia.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  polecam  Przewodniczącym  I, II i III III  Wydziału  Sadu  Rejonowego  w Przasnyszu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE nr 10/2020