Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zasadniczym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
W ramach powyższej inicjatywy w dniach od 21 do 28 lutego 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu udzielane będą porady prawne przez pełniących dyżury asystenta sędziego i kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
Lista podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest pod adresem:  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl .

Obchody TPOPP

Lista dyżurów w ramach TPOPP

tydzien_sprawiedliwosci_plakat.jpg