Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Konkurs na staż urzędniczy - II etap - kandydaci

Karty podstawowe

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy 04-2016:

Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy na umowę o pracę,  ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Oleś Magdalena

2.

Goliasz Paulina

3.

Balcerzak –Dąbkowska Dorota

4.

Pawłowska Katarzyna

5.

Borkowska Julita

6.

Kobylińska Anna

 

 

Komisja Konkursowa wyznaczyła termin drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu - praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi komputera oraz znajomości przepisów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 25 kwietnia 2016 roku na dzień 15 czerwca 2016 roku, godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu, przy ul. Świerkowa 7,  w Sali konferencyjnej p.247 ( II piętro).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w konkursie.

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, w tym samym dniu, zostanie przeprowadzony trzeci etap konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej.