Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacja sprawie wyboru kandydata na stanowisko stażysty

Karty podstawowe

INFORMACJA

Dyrektora Sądu Rejonowego w Przasnyszu

z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko stażysty w  Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

 

            Stosownie do § 10 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity) / Dz.U.2014.400/ informuję, że po przeprowadzeniu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2016 roku do zatrudnienia na etat stażysty w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wybrana została Pani Paulina Goliasz.

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jednolity) /Dz.U.2015.1241 ze zmianami/ informuję, że Komisja wyłoniła rezerwową listę kandydatów w osobach:

Pani Dorota Balcerzak-Dąbkowska

Pani Katarzyna Pawłowska

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 

W zastępstwie   Dyrektora

Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Agnieszka Majewska