Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacja o sprawach rozpoznawanych w trybie pilnym

Informacja o sprawach rozpoznawanych w trybie pilnym

Wykaz spraw na najbliższe dni, które będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu

I Wydział Cywilny

23 marca 2020 roku

 Sygn. akt IC 459/18

24 marca 2020 roku

Sygn. akt INs 353/16 (publikacja)

25 marca 2020 roku

Sygn. akt INs 290/18 ( publikacja)

26 marca 2020 roku –

Sygn. akt INs 734/16

Sygn. akt IC 599/18 ( publikacja)

Sygn. akt INs 146/19 (publikacja)

Sygn. akt INs 156/17 (  publikacja)

II Wdział Karny

 

17 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 457/19 ( publikacja)

Sygn. akt IIK 518/19 ( publikacja)

18 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 682/19 (publikacja)

Sygn. akt IIK 921/18 ( publikacja)

19 marca 2020- roku

Sygn. akt IIK 1106/19

20 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 738/19 (publikacja)

Sygn. akt IIW 9/19 (publikacja)

24 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 422/18 ( publikacja)

25 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 648/19 (publikacja)

Sygn. akt IIK 630/19 ( publikacja)

26 marca 2020 roku

Sygn. akt IIK 788/19 ( publikacja)

Sygn. akt IIK 959/19 ( publikacja)

Jednocześnie informujemy, że treść wydanych orzeczeń będzie zamieszczona w Portalu Informacyjnym. Informacje o rodzaju rozstrzygnięcia będą udzielane drogą telefoniczną.