Przejdź do treści

Jesteś tutaj

INFORMACJA

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”)

w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać z dostępnych rozwiązań porozumiewania się na odległość np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty mailowej, portalu informacyjnego itp. i zaniechanie osobistej wizyty w siedzibie sądu.

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikiem Biura Obsługi Interesantów , nr telefonów:

(29) 75 21  312 lub (29) 75 21 308, fax ( 29) 75 21 302 , (29) 75 21 306, e-mail: boi@przasnysz.sr.gov.pl.

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.