Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2017-07-18 09:00 I Wydział Cywilny I C 336/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-07-18 10:00 I Wydział Cywilny I C 245/17 5 ul. Świerkowa odwołana Zdjęta z wokandy
2017-07-18 10:30 I Wydział Cywilny I C 316/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-07-18 11:00 I Wydział Cywilny I C 152/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-07-18 11:30 I Wydział Cywilny I Ns 95/17 5 ul. Świerkowa ugoda (umorzono) Czynna
2017-07-18 12:30 I Wydział Cywilny I Ns 60/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-18 13:30 I Wydział Cywilny I C 302/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-18 14:00 I Wydział Cywilny I C 226/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-18 14:30 I Wydział Cywilny I Ns 293/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-18 15:00 I Wydział Cywilny I C 762/15 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 08:40 I Wydział Cywilny I Ns 10/17 4 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2017-07-19 08:50 I Wydział Cywilny I Ns 819/16 4 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2017-07-19 09:00 I Wydział Cywilny I C 360/17 5 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-07-19 09:00 I Wydział Cywilny I C 525/17 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2017-07-19 09:00 I Wydział Cywilny I C 188/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 09:00 II Wydział Karny II K 535/16 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2017-07-19 09:30 I Wydział Cywilny I C 175/17 5 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-07-19 10:00 I Wydział Cywilny I C 105/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 10:20 I Wydział Cywilny I Co 307/17 4 ul. Świerkowa Załatwiono Czynna
2017-07-19 10:30 I Wydział Cywilny I Ns 162/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 10:50 I Wydział Cywilny I C 422/17 4 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2017-07-19 11:20 I Wydział Cywilny I C 435/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 11:30 I Wydział Cywilny I C 261/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 11:50 I Wydział Cywilny I C 434/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 12:20 I Wydział Cywilny I Cps 16/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 12:30 I Wydział Cywilny I Ns 61/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 12:30 II Wydział Karny II W 48/17 2 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 12:50 I Wydział Cywilny I C 252/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 13:20 I Wydział Cywilny I C 494/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 13:30 I Wydział Cywilny I C 154/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 13:30 II Wydział Karny II W 88/17 2 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 13:50 I Wydział Cywilny I Ns 114/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 14:00 I Wydział Cywilny I C 344/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 14:05 I Wydział Cywilny I Ns 177/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-07-19 14:20 I Wydział Cywilny I Ns 196/17 4 ul. Świerkowa Czynna