Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2018-03-19 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 605/17 4 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-03-19 09:00 II Wydział Karny II K 632/17 2 ul. Świerkowa wyrok Czynna
2018-03-19 09:10 I Wydział Cywilny I C 907/17 5 ul. Świerkowa wyrok oddalający Czynna
2018-03-19 09:15 I Wydział Cywilny I Ns 954/16 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-19 09:30 I Wydział Cywilny I Ns 592/17 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-19 10:00 I Wydział Cywilny I Ns 207/17 4 ul. Świerkowa ugoda (umorzono) Czynna
2018-03-19 10:00 II Wydział Karny II K 827/16 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-03-19 11:30 I Wydział Cywilny I C 1183/17 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-19 13:30 I Wydział Cywilny I C 1358/17 4 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-03-19 14:00 I Wydział Cywilny I C 1359/17 4 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-03-19 14:30 Sekcja Wykonawcza Ko 1034/17, XIV K 357/17 SR KRAKÓW ŚRÓDM. 2 ul. Świerkowa przesłuchano Czynna
2018-03-20 08:40 II Wydział Karny II W 176/18 2 ul. Świerkowa postanowienie połączono Czynna
2018-03-20 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 52/18 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-20 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 477/16 5 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2018-03-20 09:00 II Wydział Karny II K 787/17 6 ul. Świerkowa przerwano Czynna
2018-03-20 09:15 II Wydział Karny II K 859/16 3 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 09:20 II Wydział Karny II K 42/18 6 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-03-20 09:40 II Wydział Karny II K 721/17 6 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-03-20 10:00 I Wydział Cywilny I C 1307/17 5 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2018-03-20 10:00 II Wydział Karny II K 16/18 3 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 10:00 II Wydział Karny II K 58/16 6 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-03-20 11:00 I Wydział Cywilny I C 365/15 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-20 11:00 II Wydział Karny II K 500/17 6 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-03-20 11:00 II Wydział Karny II K 342/17 3 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 12:00 I Wydział Cywilny I Ns 319/15 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-03-20 13:30 I Wydział Cywilny I C 886/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 14:00 I Wydział Cywilny I Ns 601/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 14:00 II Wydział Karny II K 589/17 6 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 14:15 I Wydział Cywilny I Ns 477/16 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-20 14:15 I Wydział Cywilny I C 1112/13 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 08:00 I Wydział Cywilny I Ns 605/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 08:10 I Wydział Cywilny I Ns 468/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 08:30 I Wydział Cywilny I Ns 74/18 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 08:50 I Wydział Cywilny I Ns 465/16 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 09:00 I Wydział Cywilny I C 718/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 13:00 I Wydział Cywilny I Ns 45/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 13:30 I Wydział Cywilny I C 250/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2018-03-21 14:15 I Wydział Cywilny I Co 21/18 4 ul. Świerkowa zdjęto Zdjęta z wokandy