Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2017-11-15 08:30 I Wydział Cywilny I C 100/17 4 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-11-15 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 361/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 09:00 I Wydział Cywilny I C 871/17 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2017-11-15 09:00 II Wydział Karny II K 371/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2017-11-15 09:20 II Wydział Karny II W 557/17 3 ul. Świerkowa wyrok Czynna
2017-11-15 09:30 I Wydział Cywilny I Ns 388/17 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2017-11-15 09:30 I Wydział Cywilny I C 665/17 5 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-11-15 09:30 II Wydział Karny II K 401/15 3 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2017-11-15 09:30 II Wydział Karny II K 358/17 6 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2017-11-15 10:00 I Wydział Cywilny I C 529/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 10:00 I Wydział Cywilny I C 533/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 10:30 I Wydział Cywilny I C 576/17 5 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-11-15 11:00 I Wydział Cywilny I C 897/17 5 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2017-11-15 11:00 II Wydział Karny II K 393/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2017-11-15 11:30 I Wydział Cywilny I C 847/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 11:45 I Wydział Cywilny I C 676/15 4 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2017-11-15 12:00 I Wydział Cywilny I C 860/17 5 ul. Świerkowa wyrok uwzględniający Czynna
2017-11-15 12:00 II Wydział Karny II K 418/17 6 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2017-11-15 12:30 I Wydział Cywilny I C 873/17 5 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2017-11-15 13:00 I Wydział Cywilny I C 846/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 13:00 I Wydział Cywilny I Ns 273/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 13:00 II Wydział Karny II K 267/17 2 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2017-11-15 13:30 I Wydział Cywilny I C 575/17 5 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2017-11-15 13:30 II Wydział Karny II K 874/16 6 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-15 14:00 I Wydział Cywilny I Ns 251/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-15 14:00 I Wydział Cywilny I Ns 251/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 14:00 I Wydział Cywilny I C 896/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-15 14:30 I Wydział Cywilny I Ns 356/17 5 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2017-11-15 14:30 I Wydział Cywilny I C 931/17 4 ul. Świerkowa ugoda (umorzono) Czynna
2017-11-16 08:30 I Wydział Cywilny I C 1046/17 4 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2017-11-16 08:40 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 316/17 8 ul. Świerkowa Postanowienie Czynna
2017-11-16 08:50 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 314/17 8 ul. Świerkowa Odroczono z terminem Odroczona
2017-11-16 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 360/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-16 09:00 II Wydział Karny II K 260/17 2 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nkd 67/17 8 ul. Świerkowa Postanowienie Czynna
2017-11-16 09:15 I Wydział Cywilny I Ns 359/16 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2017-11-16 09:20 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 236/16 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 10:00 I Wydział Cywilny I C 592/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:00 I Wydział Cywilny I Ns 87/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:00 I Wydział Cywilny I Ns 481/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:30 I Wydział Cywilny I Ns 452/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:30 I Wydział Cywilny I Ns 432/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:30 II Wydział Karny II K 372/17 2 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 11:50 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 318/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 12:00 I Wydział Cywilny I C 455/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 153/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 12:30 I Wydział Cywilny I Ns 406/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 12:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 291/16 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 13:00 I Wydział Cywilny I Ns 422/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 13:00 II Wydział Karny II K 479/17 2 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 13:20 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 201/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 13:30 I Wydział Cywilny I Ns 465/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 14:00 I Wydział Cywilny I C 1006/17 4 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 14:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 172/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-16 14:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 208/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-17 13:40 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RNs 243/16 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-17 14:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 194/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 09:15 I Wydział Cywilny I C 329/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 10:00 I Wydział Cywilny I C 205/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 10:30 I Wydział Cywilny I C 356/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 11:00 I Wydział Cywilny I C 866/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 11:15 I Wydział Cywilny I C 212/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 11:45 I Wydział Cywilny I Ns 391/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 12:15 I Wydział Cywilny I Cps 32/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2017-11-27 12:45 I Wydział Cywilny I Cps 30/17 5 ul. Świerkowa Czynna