Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komornicy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Prezes sądu rejonowego sprawuje nadzór nad działalnością komornika – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z późn. zm.).
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Przemysław  Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu
ul. Miła 40 C
06-300 Przasnysz
tel. (29) 756 33 06 fax (29) 752 22 11


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Tomasz Izydorczyk - Zastępca Łukasz Sakowski

Kancelaria Komornicza w Makowie Mazowieckim
ul. Kościuszki  3
06-200 Maków Mazowiecki
tel./ fax (29) 717 06 17


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Piotr Stachelek

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 022/58/17/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Pana Piotra Stachelka wyznaczony został Pan Przemysław Wesoły – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, do pełnienia obowiązków komornika w zastępstwie Pana Piotra Stachelka – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, od dnia 9 kwietnia 2017 r. do czasu objęcia kancelarii przez nowo powołanego komornika sądowego, a w wypadku utworzenia przez nowo powołanego komornika własnej kancelarii, do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika.

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu
ul. Żwirki i Wigury 15 B / lok 4
06-300 Przasnysz
tel. (29) 333 52 35  fax  (29) 643 29 50


Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

ul. Sybiraków 15 lokal 2A
tel./fax (85) 732 36 66
tel. kom. 690 399 431
Biuro czynne w godzinach: 9.00 - 15.00