Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kasa i konta bankowe

Poniedziałek - Piątek 07:30 - 15:30

Wpłaty przyjmowane do godz. 14:00


Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/Warszawa    04 1010 1010 0433 2622 3100 0000


Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia) 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Sumy depozytowe PLN    92 1130 1017 0021 1002 0190 0004
Sumy depozytowe USD    65 1130 1017 0021 1002 0190 0005
Sumy depozytowe EUR    49 1130 1017 0021 1002 0190 0002
Sumy depozytowe CHF    76 1130 1017 0021 1002 0190 0001
Sumy depozytowe GBP    22 1130 1017 0021 1002 0190 0003


Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
Bank Gospodarstwa Krajowego    65 1130 1017 0020 1198 4920 0003


Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego    81 1130 1017 0020 1198 4920 0006